Jak funguje tlačítko Pauza?

Do modulu Time Tracking bylo přidáno nové tlačítko Pauza.

Jedním stisknutím se zastaví měření času, opětovným stisknutím (Pokračovat) se měření obnoví s původně nastavenými  daty.

Každá sekvence se v reportech ukáže jako samostatný časový záznam s příslušným naměřeným časem.

Feedback and Knowledge Base