Jak nastavit zámek období?

Pokud chcete uzamknout určité časové období a zabránit editaci časových záznamů, můžete využít funkci zámek období. Uživatel, který má patřičná práva, může uzamknout období pro:

  1. Časové záznamy v celém účtu
  2. Časové záznamy vytvořené v modulu Attendance
  3. Časové záznamy vytvořené konkrétním uživatelem v modulu Attendance

1. Nastavit globální uzamčení pro celý účet

1.1 V modulu Time Tracking najdete pod ozubeným kolečkem "Nastavení Time Tracking". 


1.2 Vyberte záložku "Zámek období".


1.3 Stiskněte zelené tlačítko "Vybrat" 


1.4 V okně "Vytvořit nový zámek" můžete vybrat datum pro uzamčení a přidat krátkou poznámku. 


1.5 Stiskněte tlačítko "Uložit" a tím nastavíte zámek období. Všechny časové záznamy vytvořené před zadaným datem (včetně zadaného data) jsou uzamčené. Není tedy možné upravovat časové záznamy, mazat je, ani vytvářet nové časové záznamy.

Poznámky 

U uzamčených časových záznamů po zobrazení podrobností uvidíte varování o tom, že časové období je uzamčeno. 


2. Nastavit zámek období pro Attendance

2.1 Zvolte modul Attendance. Pod ozubeným kolečkem se nachází "Nastavení Attendance". Postup při nastavení zámku období je stejný jako v případě globálního zámku. Viz bod 1.2.


Poznámky

Zámek období pro Attendance neovlivní časové záznamy v modulu Time Tracking. Týká se jenom časových záznamů v modulu Attendance (v rámci projektu pro zaznamenávání docházky). Nicméně globální zámek z modulu Time Tracking má vliv i na modul Attendance.

3. Nastavit zámek období pro konkrétního uživatele Attendance

3.1 Zvolte modul Attendance a potom VÝKAZ


3.2 Po stisknutí "Zamknout období" uzamknete časové období pro uživatele, kterého vyberete pomocí filtru v pravé části obrazovky. Zámek období je nastaven do konce viditelného časového období.

3.3. Všechny zámky pro modul Attendance jsou uvedeny v sekci "Zámek období" v "Nastavení Attendance".


Feedback and Knowledge Base