Připravte primaERP Attendance pro potřeby vašeho týmu

Jste Vlastník nebo Správce účtu? Níže se dozvíte, jak nastavit primaERP Attendance na míru vašemu týmu.

Článek jsme pro přehlednost rozdělili do 4 částí:

  1. Jak přizvat nové uživatele
  2. Uživatelské role
  3. Jak přidat nové činnosti
  4. Jak sledovat záznamy času

Všimněte si, že primaERP Attendance vám nabízí předem připravený set aktivit, které mohou vašemu týmu stačit. Je-li to váš případ, stačí jen pozvat uživatele do týmu a začít sledovat čas!

1 – Jak přizvat nové uživatele:


A)     Najeďte kurzorem myši na ikonu nastavení v pravém horním rohu a v rozbaleném menu klikněte na „Uživatelé“.B) V pravém horním rohu klikněte na zelené tlačítko „Pozvat nového uživatele“.C) Vyplňte pole v otevřeném dialogovém okně a pozvěte uživatele emailem.2 – Uživatelské role


V primaERP Attendance naleznete 3 druhy uživatelských rolí:

Uživatel – má základní práva pro užívání Attendance. Může začít a ukončit sledování času a vytisknout či zaslat e-mailem svůj pracovní výkaz.

Pokročilý uživatel – má pokročilá práva pro užívání Attendance. Může začít a ukončit sledování času, upravovat již hotové záznamy a vytisknout, zaslat a upravit svůj pracovní výkaz.

Správce – má absolutní kontrolu nad Attendance. Vidí záznamy ostatních uživatelů a může je upravovat, stejně tak vidí veškeré výkazy, může je upravovat, vytisknout či zaslat e-mailem.

 Jednotlivé role můžete uživatelům přidělit již během zasílání pozvánky. Stačí jen vybrat požadovanou roli v řádku se zaškrtávacím políčkem (podívejte se na obrázek v bodě „C“ nahoře). Kdykoli můžete role změnit v sekci „Uživatelé“ v nastavení účtu. Stačí najet kurzorem myši na ikonu nastavení v pravém horním rohu a v rozbaleném menu klikněte na „Uživatelé“.


V sekci „Uživatelé“ kliknutím vyberte ze seznamu požadovaného uživatele. V menu v levém panelu klikněte na „Přidělené role“. Poté už jen zaškrtněte či odškrtněte okénko u požadované role.

3 – Jak přidat nové činnosti


A) Najeďte kurzorem myši na ikonu nastavení účtu v pravém horním rohu a v rozbaleném menu klikněte na „Nastavení Attendance“.B) 
Na nově zobrazené stránce klikněte v panelu nalevo na „Činnosti“.C) 
Klikněte na zelené tlačítko „+ Činnost“ v pravém horním rohu.D) 
V nově otevřeném dialogovém okně „Vytvořit činnost“ vyplňte požadované podrobnosti a klikněte na „Uložit“primaERP nabízí řadu dalších možností pro sledování času a tvorbu vyúčtování, které vám, pokud jste tak již neučinili, vřele doporučujeme prozkoumat. Je-li pro vás a váš tým dostačující funkcionalita primaERP Attendance, zaměřte se především na následující:

Název: Zde vyplňte název činnosti

Typ: Určete, zda jde o pracovní či nepracovní činnost

Ikonka: Pro ilustraci a rychlejší orientaci přidělte činnosti ikonku

Poznámka: V nastavení činností Attendance je seznam činností se zaškrtávacími políčky. Zaškrtněte ta, která budou v nabídce pod tlačítky „Start“ a „Stop“ na Nástěnce a zobrazí se i vašim kolegům.


4 – Jak sledovat záznamy času


A) Klikněte na „VÝKAZ“ na horním panelu obrazovky.B)
 V panelu „Filtr“ na pravé straně vyberte uživatele, jehož data chcete vidět a klikněte na „Nastavit“C) 
Zobrazí se pracovní výkaz daného pracovníka pro zvolený týden.A to je vše! Váš tým je připraven do akce J

Feedback and Knowledge Base