Affiliate program, aneb jak mohu vydělávat s primaERP?

Jak to funguje...

 1. Abyste se stali affiliate partnerem primaERP, je nutné se zaregistrovat do affiliate programu. Odkaz na registrační formulář naleznete zde:
  https://cp.shareit.com/shareit/affiliates/signup.html?publisherid=200168584&md5=e9398b69ec2af5bf0f39052140d360fd
  (registrační formulář je k dispozici jen v anglickém nebo německém jazyce). V registračním formuláři naleznete i odkaz na Všeobecné a obchodní podmínky.
 2. Po registraci bude tým primaERP informován o novém affiliate partnerovi a vyzván k tomu, aby ho aktivoval.
 3. Po aktivaci obdrží nový affiliate partner svoje unikátní identifikační číslo (ID), které později umístí do odkazů na svých webových stránkách.
 4. Affiliate umístí na svých webových stránkách informace o primaERP a odkazy směřující na kteroukoli stránku www.primaerp.com (homepage, stránku TIME TRACKING, registrační formulář apod.), ale vždy včetně parametru obsahujícího váše unikátní affiliate ID. Odkaz tedy musí mít následující podobu: www.primaerp.com?aid=123456789 , kde číslo (123456789) představuje vaše affiliate ID.
  Pokud zákazník přijde z partnerských stránek a zaregistruje se, bude k jeho záznamu v naší databázi přiřazeno vaše affiliate ID a až zákazník uskuteční objednávku (hned nebo kdykoli později), bude tato platba přiřazena automaticky k vašemu affiliate účtu.
 5. Podle §4 (2) Všeobecných a obchodních podmínek musí být na stránkách uvedena informace o affiliate partnerství s primaERP.
 6. O zveřejnění svých stránek informuje affiliate partner mailem společnost primaERP.
 7. Po aktivaci affiliate programu obdržíte vlastní přihlašovací údaje do webové aplikace Data River Share-It (zvané Affiliate Control Panel, neboli česky ovládací panel), kde budete moci:
  - mít přístup k seznamu produktů (přehled všech variant předplatného), 
  - mít přehled o objednávkách, které učinili Vaši klienti,
  - najít další užitečné informace o svém podnikání.
  Poznámka: Ovládací panel rovněž obsahuje generátor odkazů, ale nepoužívejte ho, prosím. Místo toho použijte přímo odkaz na stránky www.primaerp.com s parametrem aid (jak bylo popsáno výše).
 8. Affiliate partner dostává provizi (tzv. kompenzaci za reklamní náklady) ze všech uskutečněných plateb klientů, kteří přišli z webových stránek obsahujících jeho unikátní affiliate ID. Standardní provize je 15 % z koncové ceny prodaného produktu (ceny jsou uvedeny v ceníku v Ovládacím panelu). V případě opakujících se (měsíšních/ročních) plateb se provize vyplácí každý měsíc/rok po celou dobu trvání předplatného.
Jakmile se přihlásíte jako affiliate partner do aplikace Control Panel, najdete zde FAQ obsahující podrobnější informace o affiliate programu.
Nejdůležitější odpovědi na často kladené otázky naleznete zde:

Zaregistroval jsem se - co se bude dít dál?

Share-it napřed zkontroluje údaje každého nově registrovaného žadatele o zapojení do affiliate programu a poté o tom informuje vydavatele softwaru (primaERP tým). Vzhledem k tomu, že vydavatel může buď okamžitě zařadit žadatele do affiliate programu, anebo nejprve kontrolovat jeho údaje, bývá mezi registrací a aktivací účtu časová prodleva. Prodleva také závisí na tom, jak často vydavatel softwaru kontroluje žádosti o zařazení do affiliate programu. V každém případě Vás budeme o stavu Vaší žádosti informovat.
Po registraci a aktivaci Vašeho účtu obdržíte přihlašovací údaje do Ovládacího panelu Affiliate programu. Ovládací panel obsahuje podrobné informace týkající se Vašeho affiliate partnerství a produktů. Jakmile vydavatel aktivuje Váš účet, budete moci vložit na svoje webové stránky odkaz a začít prodávat.

Po potvrzení zařazení do affiliate programu, můžete na vaše stránky přidat odkazy na stránky primaerp.com s aid parametrem s vaším ID. Tím se zajistí, že každý nákup klientem, který přišel z vašich stránek, bude přiřazen k Vám.

Vezměte prosím na vědomí:
Za aktivaci Vašeho účtu nebo povolení prodávat určitý produkt je odpovědný vydavatel softwaru, nikoliv Share-it. Aktivace nebo schválení účtu může být odloženo. V každém případě budete na všechny změny upozorněni prostřednictvím mailu. Pokud vydavatel zamítne Vaši žádost, kontaktujte, prosím, přímo jeho.

Kdy mi bude vyplacena provize?

Share-it odesílá prodejní výkazy affiliate partnerů vždy za předchozí měsíc k 8. dni v měsíci. Platba za výdělek v předchozím měsíci je potom provedena k 15. dni a to v případě, že výnosy z Vašich provizí dosáhly částky 100 EUR / USD nebo 70 GBP.

Existuje nějaká minimální částka, kterou musím vydělat, aby mi byla vyplacena provize?

Ano, musíte vydělat na provizích minimálně 100 EUR/USD nebo 70 GBP, než Vám bude vyplacena provize. Pokud je částka nižší, bude převedena do dalšího měsíce.

Kolik dostanu na provizích?

Vydavatel softwaru definuje sazby provize pro svoje affiliate partnery a případně pro každý produkt zvlášť. Můžete si buď najít standardní sazbu provize na webových stránkách nebo si prohlédnout příslušnou sazbu provize vedle názvu výrobku v seznamu produktů v ovládacím panelu affiliate.
Pokud vydavatel změní sazbu provize, budete ihned upozorněni prostřednictvím e-mailu.

Jakým způsobem a v jaké měně mohu dostávat své provize?

Můžete dostávat svoje provize šekem nebo bankovním převodem v amerických dolarech, eurech, nebo britských librách. Můžete uvést preferovaný způsob platby v Ovládacím panelu pod Administrace > Vaše platební údaje (Administration > Your Payment Information).

Platí affiliate partner nějaké popatky?

Affiliate partner neplatí za účast v Share-it affiliate programu žádné měsíční ani paušální poplatky.

Jaké informace budu dostávat o svých prodejích?

K prodejním výkazům máte přístup v affiliate Ovládacím panelu. Výkazy poskytují aktuální přehled o Vašich prodejích a provizích. Share-it však nezobrazí koncová data zákazníků, protože nejste zákonným vlastníkem těchto údajů.

Jak bych měl propagovat výrobky?

Můžete umístit referenční odkazy kdekoli na svém webu. Je vhodné je umístit vedle podobných výrobků nebo souvisejících témat. Protože je ne Vás, kam umístíte odkaz, můžete vyzkoušet různá místa na webové stránce, abyste si ověřili jejich účinnost.

Jak mohu vytvářet odkazy pomocí generátoru odkazů?

Generátor odkazů v aplikaci Affliliate Ovládacím panelu prosím nepoužívejte. Místo toho použijte přímé odkazy na www.primaerp.com s přidaným parametrem aid s vaším affliliate ID., jak bylo popsáno výše.

Více informací...

Více odpovědí na často kladené otázky můžete najít po registraci a přihlášení do aplikace Affiliate Ovládacího panelu.

Feedback and Knowledge Base