Nastavení TIME TRACKING

- Schválení časových záznamů: Pokud je tato volba zapnuta, majitel účtu bude moct schvalovat časové záznamy uživatelů účtu, a tím pádem dohlížet na jejich práci.

Více informací o tom, jak pracovat se schvalováním časových záznamů, naleznete v příslušném článku.

Činnosti související s projektem: Pokud je tato volba zapnuta, může majitel účtu, správce, projektový manažer nebo majitel projektu přiřadit k projektu jednotlivé činnosti. To pomáhá redukovat seznam činností při vytváření/editaci časových záznamů.

Více informací o tom, jak přiřazovat k projektu jednotlivé činnosti, naleznete v příslušném článku.


Zpět

Feedback and Knowledge Base