Činnosti související s projektem

Představení:


Tato nová funkce umožňuje nastavit činnosti související s projektem, což znamená:

  • Jednodušší a pohodlnější hledání v seznamu činností během tvorby/úpravy záznamu času.
  • Konec dlouhých seznamů - zobrazují se pouze činnosti související s projektem.

Jak zapnout tuto funkci?


Klikněte na ikonu pro nastavení v pravém horním rohu a zvolte "Nastavení TIME TRACKING". Klikněte na záložku "Funkce" a zapněte "Činnosti související s projektem".

 


Jak ji používat?


Jste-li uživatel s jednou z následujících rolí (vlastník účtu, správce účtu, správce projektu a/nebo vlastník projektu), můžete nastavit seznam činností souvisejících s projektem. Stačí vstoupit do podrobností projektu a v záložce činností zvolíte činnosti související s projektem.


V záložce činnosti jsou k dispozici dvě zobrazení: Zobrazit vše a zobrazit pouze související. Chcete-li do seznamu souvisejících činností přidat další, vyberte zobrazit vše. V případě, kdy chcete nějakou odebrat nebo vidět jen související činnosti, je vhodnější použít zobrazení "Zobrazit jen související."
Seznam souvisejících činností lze využít jen v případě, kdy máte v daném projektu alespoň jednu činnost.

Feedback and Knowledge Base