Jak nastavit cenu?

  Tento úkon může provést jen uživatel s licencí do modulu primaERP BILLING.

A. Klikněte na sazebník v modulu BILLING a zvolte jednu z možností.

B. Klikněte na tlačítko přidat ceník.

C. Vyberte data a přiřaďte jim cenu.

D. Po odeslání formuláře bude váš ceník uveden mezi ostatními.

* Pozn.: funkce přepočítání ceny je vysvětlena lépe v samostatném článku.

Feedback and Knowledge Base