Jak upravit cenu?

  Tento úkon může provést jen uživatel s licencí do modulu primaERP BILLING.

Mějte na paměti, že měnit máte pouze cenu. Pokud změníte kterékoli jiné pole, dojde k vytvoření nové cenové sazby.

A. V modulu BILLING hledejte cenu, kterou chcete změnit a klikněte na ni.

B. Upravte cenu a odešlete formulář.

* Pozn.: funkce přepočítání ceny je vysvětlena lépe v samostatném článku.

Feedback and Knowledge Base