Jak primaERP účtuje záznamy času?

Sazebník je jednou z hlavních funkcí primaERP BILLING, který uživatelům umožní plnou kontrolu nad cenou práce, pomocí rozdílných kritérií. Jednotlivé projekty, úkoly, klienty a činnosti snadno oceníte na základě úrovní sazebníku a jejich priorit.

Základní sazebníky


K ocenění záznamu času používají kombinaci základních sazeb. Pro přesnější stanovení ceny můžete základní sazebníky používat v kombinaci s podrobnějšími sazebníky. Níže jsou 3 základní sazební úrovně.
  • L0 - Úroveň účtu - Určuje základní sazbu pro celý účet.
  • L1 - Úroveň činnosti - Určuje cenu za činnosti v modulu TIME TRACKING.
  • L2 - Úroveň uživatele - Určuje sazbu pro uživatele nebo kombinaci uživatele a činnosti.

Podrobné sazebníky


Umožní uživateli stanovit speciální cenu pro konkrétního klienta, projekt nebo úkol. Můžete je použít v kombinaci se základními sazebníky. Každá kombinace vytvoří další 4 úrovně s rozdílnou prioritou. Máme zde 3 různé úrovně sazebníku:
  • L3 - Úroveň klienta - Nastaví sazbu u všech projektů vztahujících se k jednomu klientovi, pokud nemá projekt nebo úkol stanovenou svou vlastní sazbu.
  • L4 - Úroveň projektu - Nastaví sazbu konkrétního projektu, pokud nemá úkol tohoto projektu stanovenou svou vlastní.
  • L5 - Úroveň úkolu - Stanoví sazbu úkolu.

Priority sazebníků


Čím vyšší je úroveň, tím vyšší je priorita. Tabulka níže zobrazuje úrovně sazebníků, jejich kombinace a priority:
ÚROVEŇZÁKLADNÍ SAZEBNÍKPODROBNÝ SAZEBNÍKPRIORITAPOPIS
ÚČETČINNOSTUŽIVATELKLIENTPROJEKTÚKOL
L0X16Standardní sazba účtu
L1X15Úroveň činnosti
L2X14Úroveň uživatele
XX13
L3X12Úroveň klienta
XX11
XX10
XXX9
L4X8Úroveň projektu
XX7
XX6
XXX5
L5X4Úroveň úkolu
XX3
XX2
XXX1

Hledá existující kombinaci sazebníku od horní po nejnižší úroveň a přiřazuje cenu na základě priority. Příklad:

Nastavím následující ceny:

Cena
Účet 200 CZK
Činnost 1 200 CZK
Činnost 2 600 CZK
Projekt A 800 CZK
Projekt B Nenastaveno
Projekt B + Činnost 1 2000 CZK

Po vytvoření záznamů času je primaERP zaúčtuje následovně:

Záznam času 1 Záznam času 2 Záznam času 3
Projekt:
Činnost:
Trvání:
Projekt B
Bez činnosti
1 hodina
Projekt:
Činnost:
Trvání:
Projekt B
Činnost 1
1 hodina
Projekt:
Činnost:
Trvání:
Projekt A
Činnost 1
1 hodina
Cena 200 CZK (založeno na standardním nastavení) Cena 2000 CZK (založeno na kombinaci vybraných projektů) Cena 1000 CZK (založeno na zvoleném projektu)

Feedback and Knowledge Base