Jak v primaERP vytvořím šablonu?

 primaERP vám umožňuje vytváření šablon projektů prostřednictvím funkce "Kopírovat projekt". Jednoduše vytvořte projekt s parametry (klient, uživatel, úkol,...) požadovanými pro šablonu.

Vždy když budete vytvářet projekt ze šablony, jednoduše klikněte na vzorový projekt, zkopírujte jej a se vzniklou kopií můžete pracovat jako se standardní šablonou.


Dozvěďte se více:

  • Kopie projektu

Zpět

Feedback and Knowledge Base