Bezpečnost hesla:

Váš účet primaERP bude bezpečnější, použijete-li k jeho ochraně silné heslo.

Z bezpečnostních důvodů musí mít heslo v primaERP alespoň 8 znaků. Indikátor zabezpečení hesla vám zobrazí, zda je vaše zabezpečení velmi slabé, slabé nebo silné. Indikátor je zde pro vaši informaci, nejde o garanci bezpečnosti hesla.

Síla vašeho hesla závisí na počtu znaků, množství použitých typů a zda je uvedeno ve slovníku.

Tipy pro nastavení silného hesla:

  • Musí být alespoň 8 znaků dlouhé. Čím bude delší, tím bude odolnější vůči nabourání.
  • Použijte směs velkých a malých písmen, čísel a interpunkce.
  • Vyvarujte se užití běžných výrazů, názvů a jmen.
  • Nepoužívejte jednoduchá schématická hesla (např.: aBCD), znaky umístěné na klávesnici vedle sebe nebo stejné znaky.
  • Nikdy nepoužívejte své osobní údaje jako je jméno, datum narození, číslo řidičského průkazu, číslo OP a podobné.

Feedback and Knowledge Base