Klienti

Tato sekce zobrazuje seznam aktivních a neaktivních klientů. Můžete je upravovat nebo přidat nové.

Otevřete jej jednoduše táhnutím zleva nebo klikněte na ikonu vlevo nahoře a zvolte "Klienti".


Index
  1. Zobrazení specifikací klientů
  2. Vytvoření klienta
  3. Úprava klienta

1. Zobrazení specifikace klientů: Zobrazí seznam aktivních i neaktivních klientů.

Postupujte následovně:


a. Otevřete menu táhnutím zleva, nebo klikněte na ikonu vlevo nahoře.

b. Vyberte "Klienti" a zobrazí se seznam klientů.

c. Vyberte klienta, jehož informace chcete zobrazit.


2. Vytvoření klienta: Prostřednictvím mobilní aplikace můžete přidat tolik klientů, kolik budete potřebovat.

Postupujte následovně:


a. Otevřete menu táhnutím zleva, nebo klikněte na ikonu vlevo nahoře.

b. Vyberte "Klienti" a zobrazí se seznam klientů.

c. Vyberte možnost "+ Přidat klienta".d. Vyplňte specifikaci klienta.

e. Uložte stisknutím tlačítka .


3.Úprava klienta: Prostřednictvím mobilní aplikace můžete upravit specifikaci vašich klientů.

Postupujte následovně:


a. Otevřete menu táhnutím zleva, nebo klikněte na ikonu vlevo nahoře.

b. Vyberte "Klienti" a zobrazí se seznam klientů.

c. Vyberte klienta, jehož informace chcete upravit.

d. Stiskněte tlačítko .

e. Udělejte požadované úpravy.

f. Uložte stisknutím tlačítka .


← Zpět

Feedback and Knowledge Base