Panel projektů

Obsahuje seznam aktivních a neaktivních projektů a vy tak můžete kontrolovat jejich stav, charakteristiku, přiřazovat úkoly, kontrolovat záznamy času a vytvářet další projekty.

Můžete jej otevřít táhnutím zleva, nebo klikněte na ikonu vlevo nahoře a zvolte "Projekty".


Index
 1. Filtr aktivních a neaktivních projektů
 2. Kontrola informací o projektu
 3. Úprava projektu
 4. Úkoly projektu
 5. Záznamy času projektu
 6. Vytvořit nový projekt

1. Filtr aktivních a neaktivních projektů: Zobrazí aktivní (neukončené) nebo neaktivní (ukončené) projekty.

Následující kroky vám ukážou správný postup:


a. Otevřete menu táhnutím zleva, nebo klikněte na ikonu vlevo nahoře.

b. Vyberte "Projekty" a zobrazí se seznam projektů.

c. Klikněte na ikonu nastavení umístěnou vpravo nahoře.

d. Vyberte "Filtr".e. Otevře se okno nastavení filtrů, kde nastavíte požadovaný filtr.


2. Kontrola informací o projektu: Zachováte si přehled o jednotlivých projektech a jejich charakteristice.

Následující kroky vám ukážou správný postup:

a. Otevřete menu táhnutím zleva, nebo klikněte na ikonu vlevo nahoře.

b. Vyberte "Projekty" a zobrazí se seznam projektů.

c. Stiskněte projekt, jehož informace chcete zobrazit.


d. Jakmile otevřete projekt, zobrazí se následující informace:

 • Shrnutí: Celkový počet zaznamenaných hodin a vydělaných peněz.
 • Detail projektu: Charakteristiky projektu.
 • Úkoly: Zobrazí se všechny úkoly a zároveň můžete přidat nové.
 • Záznamy času: Zobrazí se záznamy času vztahující se k projektu.


3. Úprava projektu: Zde můžete měnit parametry projektu.

Následující kroky vám ukážou jak:


a. Otevřete menu táhnutím zleva, nebo klikněte na ikonu vlevo nahoře.

b. Vyberte "Projekty" a zobrazí se seznam projektů.

c. Stiskněte projekt, jehož informace chcete upravit.

d. Stiskněte tlačítko úpravy .e. Zde můžete upravit charakteristiku projektu.

f. Uložte změny stisknutím .


4. Úkoly projektu: Uživatelé budou moci zobrazit přiřazené úkoly, upravovat je a přidávat další.

Postupujte následovně:


a. Otevřete menu táhnutím zleva, nebo klikněte na ikonu vlevo nahoře.

b. Vyberte "Projekty" a zobrazí se seznam projektů.

c. Stiskněte projekt, jehož úkoly chcete zobrazit.

d. Posuňte obrazovku na panel úkolů.


e. Zde uvidíte seznam úkolů umožňující tři akce:

  I: Vytvořit nový úkol: Klikněte na "+ Přidat úkol" a vyplňte potřebné informace.

  II. Upravit úkol:

  • Vyberte úkol, který chcete upravit.
  • Zobrazí se podrobnosti úkolu.
  • Stiskněte tlačítko editace .
  • Uložte změny stiskem .


  * Během úpravy úkolu jej můžete označit za hotový označením políčka "HOTOVO"

  III. Otevřete rychlé ovládací prvky: Stisknutím a podržením úkolu se otevře panel rychlých ovládacích prvků, který vám umožní:


  1. Upravit úkol.
  2. Vytvořit nový úkol.
  3. Spustit stopky.

  Data budou vyplněna dle zvoleného úkolu.

5. Záznamy času projektu: V této sekci můžete překontrolovat všechny záznamy času k danému datu.

a. Otevřete menu táhnutím zleva , nebo klikněte na ikonu vlevo nahoře.

b. Vyberte "Projekty" a zobrazí se seznam projektů.

c. Stiskněte projekt, jehož záznamy chcete revidovat.

d. Posuňte obrazovku na panel "ZÁZNAM ČASU"


e. Zde uvidíte seznam záznamů času umožňující tři akce:

  I. Vytvořit nový záznam času: Jednoduše stiskněte tlačítko "+ Přidat záznam času" a vyplňte jeho parametry.

  II. Upravit záznam času:


  • Vyberte požadovaný záznam času.
  • Zobrazí se jeho kompletní specifikace.
  • Udělejte potřebné změny.
  • Stiskněte "ULOŽIT".

  III. Otevřete rychlé ovládací prvky: Stisknutím a podržením úkolu se otevře panel rychlých ovládacích prvků, který vám umožní:

  1. Upravit záznam času.
  2. Vytvořit nový záznam času.
  3. Spustit stopky.

  Data budou vyplněna dle zvoleného záznamu času.

6. Vytvoření nového projektu: Nové projekty je možné přidat i prostřednictvím mobilní aplikace.

Postupujte následovně:


a. Otevřete menu táhnutím zleva, nebo klikněte na ikonu vlevo nahoře.

b. Vyberte "Projekty" a zobrazí se seznam projektů.

c. Stiskněte "+ Přidat projekt".d. Vyplňte specifikaci projektu a uložte stiskem tlačítka .


← Zpět

Feedback and Knowledge Base