Práce s nástěnkou

Nástěnka zobrazuje vaše záznamy času a váš výkon v denní a týdenní perspektivě

Naleznete jí potažením zleva, nebo po kliknutí na ikonu vpravo nahoře a vyberte nástěnku


Index
 1. Struktura nástěnky
 2. Záznam času
  1. Vytvořit záznam času
  2. Upravit záznam času
  3. Smazat záznam času
  4. Parametry záznamu času
 3. Stopky
  1. Spustit stopky
  2. Upravit stopky
  3. Zastavit stopky
  4. Smazat stopky
  5. Parametry stopek
 4. Přidat projekt
 5. Přidat úkol
 6. Panel rychlých ovládacích prvků
 7. Zobrazení nástěnky
 8. Souhrn

1. Struktura nástěnky: Nástěnka obsahuje následující prvky:


a. Vytvořit záznam času

b. Tlačítko stopek

c. Záznam času

d. Rychlé ovládací prvky

e. Nástěnka

f. Souhrn


2. Záznam času: Data vytvořená během sledování času na projektu.

A) Vytvořit záznam času:Záznam času můžete vytvořit kliknutím na tlačítko vytvoření záznamu času . Jakmile se objeví okno “Vytvořit záznam času” budete moci vyplnit podrobnosti záznamu času. Nakonec stiskněte Uložit.

* Záznam času lze vytvořit i pomocí stopek.

B) Upravit záznam času: Vyberte požadovaný záznam času. Jakmile se objeví okno “Upravit záznam času” budete moci upravit .Nakonec stiskněte Uložit.

C) Smazat záznam času: Záznam času můžete smazat z okna úpravy i vytváření záznamu času. Jednoduše stiskněte tlačítko smazat located on the top-right side of the window.

D) The time record fields: Zde naleznete krátkou anotaci jednotlivých kolonek:

 • Počáteční a konečné datum a čas: Určuje délku záznamu času. V odpovídající kolonce je můžete změnit.

  Délku trvání můžete nastavit kliknutím na tlačítko délky trvání .

 • Projekt: Pro přiřazení projektu k záznamu času jednoduše stiskněte odpovídající kolonku a vyberte ze seznamu nebo vytvořte nový projekt.

 • Úkoly: Pro přiřazení úkolu k záznamu času jednoduše stiskněte odpovídající kolonku a vyberte ze seznamu nebo vytvořte nový úkol.

  Vytvořit úkol bez jeho projektu není možné.

 • Činnosti: Přiřazuje činnost k záznamu času. Rádi bychom vám připomněli, že činnosti jsou typem akce, jež by měla být přiřazena ke každému záznamu času spolu s její cenou

  Pro přiřazení aktivity k záznamu času stiskněte odpovídající kolonku a vyberte ze seznamu.

 • Fakturovatelný: Umožňuje uživateli přiřadit cenu, ať už manuálně nebo pomocí činnosti.

3. Stopky: Zaznamenávají čas strávený prací na projektu.

a. Tlačítko Stop

b. Běžící stopky


Níže je popsáno jak pracovat se stopkami.

A) Spustit stopky: Stopky spustíte stisknutím tlačítka stopek . Jakmile se objeví okno “Stopek”, budete moci vyplnit parametry sledované práce. Pro uložení záznamu stiskněte OK.

B) Upravit stopky: Stiskněte běžící stopky. Jakmile se objeví okno “Stopek”, budete moci upravit parametry sledované práce. Pro uložení záznamu stiskněte OK.

C) Zastavit stopky: Stiskněte tlačítko stop . Tímto vytvoříte záznam času. Stiskněte tlačítko "Uložit".

D) Smazat stopky: Stiskněte tlačítko stopek , a poté tlačítko smazat .

E) Parametry stopek: Níže naleznete krátkou anotaci parametrů stopek:

 • Počáteční datum a čas: Určuje počátek měření stopkami.

  Přičíst čas lze i pomocí tlačítka přidat čas .

 • Projekt: Výběr projektu.

  Pro přiřazení projektu k záznamu času jednoduše stiskněte odpovídající kolonku a vyberte ze seznamu nebo vytvořte nový projekt .

 • Úkol: Výběr úkolu.

  Pro přiřazení úkolu k záznamu času jednoduše stiskněte odpovídající kolonku a vyberte ze seznamu nebo vytvořte nový úkol .

  Nelze vytvořit úkol bez projektu.

 • Činnost: Vybrat činnost.

 • Fakturovatelný: Umožňuje uživateli přiřadit cenu, ať už manuálně nebo pomocí činnosti.


4. Vytvořit nový projekt: Vytvořit projekt můžete během vytváření nebo úpravy záznamu času či stopek.


a. V okně záznamu času nebo stopek stiskněte políčko projektů.

b. Zobrazí se seznam dostupných projektů.

c. Stiskněte tlačítko vytvořit .d. Vyplňte parametry projektu.

e. Stiskněte tlačítko uložit , vpravo nahoře.


5. Vytvořit úkol:Vytvořit úkol můžete během vytváření nebo úpravy záznamu času či stopek. Nelze vytvořit úkol bez projektu.


a. V okně záznamu času nebo stopek stiskněte kolonku úkolu.

b. Zobrazí se dostupné úkoly.

c. Stiskněte tlačítko vytvořit .d. Vyplňte detaily úkolu.

e. Stiskněte tlačítko uložit , vpravo nahoře


6. Rychlé ovládací prvky: Funkci lze aktivovat podržením záznamu času a umožní nám provést následující akce:

a. Upravit záznam času: Upraví vybraný záznam času.

b. Vytvořit záznam času: Po stisknutí tohoto tlačítka zobrazíte okno “Vytvořit záznam času” předvyplněné dle daného záznamu času.

c. Spustit stopky: Po stisknutí tohoto tlačítka se spustí stopky a jejich data budo vyplněná dle zvoleného záznamu času.


7. Zobrazení nástěnky: Jsou možná 4 zobrazení nástěnky.


a. Denní: Zobrazí chronologicky záznamy času, od nejnovějšího po nejstarší.

b. Denní dle projektu: Zobrazí záznamy času seskupené dle projektů, seřazené od nejnovější po nejstarší.

Také zobrazuje celkový souhrn stráveného času na projektu a vydělaných peněz.

c. Týdenní: Zobrazí chronologicky záznamy času, od nejnovějšího po nejstarší.

d. Týdenní dle projektu:Zobrazí záznamy času seskupené dle projektů, seřazené od nejnovější po nejstarší.

Také zobrazuje celkový souhrn stráveného času na projektu a vydělaných peněz..


8. Souhrn: Poskytuje rychlý přehled vašeho denního nebo týdenního výkonu a má následující komponenty:

 • a. Denní nebo týdenní perioda: Určuje období za které jsou zobrazena data.
 • b. Změnit datum: Lze měnit na předchozí a následující období.
 • c. Odpracované hodiny: Zobrazuje celkově odpracovaný čas za dané období.
 • d. Vydělané peníze: Zobrazí vydělané peníze za dané období.

When you select daily or weekly by project data from the dashboard view, it will display also a short summary with the total time spent and the money earned per project.

← Go back

Feedback and Knowledge Base