Registrace a přihlášení


Po vytvoření primaERP účtu můžete začít pracovat s naší mobilní aplikací. Pokud již máte svůj účet primaERP, můžete se přihlásit do mobilní aplikace pomocí stejných přihlašovacích údajů nebo prostřednictvím připojeného účtu Google nebo Twitter.

Jakmile začnete pracovat s mobilní aplikací, vytvoří se kvůli synchronizaci s webovou aplikací přístupový token.

V případě, že dojde ke ztrátě nebo odcizení vašeho mobilního přístroje, můžete prostřednictvím webové aplikace odstranit přístupový token. Tím bude přístup k účtu prostřednictvím mobilního zařízení ukončen. Jakmile je token vymazán, data uložená na zařízení budou smazána. To zaručuje bezpečnost a kontrolu nad vašimi daty.Index
  1. Registrace
  2. Přihlášení
  3. Přihlášení prostřednictvím Google nebo Twitter


1. Registrace: Mobilní aplikace umožňuje vytvořit účet přístupný prostřednictvím mobilní i webové aplikace.

Během procesu registrace bude aplikace požadovat vyplnění několika informací, jako jméno účtu, e-mailovou adresu a heslo - tedy stejná data nezbytná pro registraci skrze webovou aplikaci.

K vytvoření nového účtu je třeba funkční internetové připojení.2. Přihlášení: Máte-li již vytvořený účet, můžete se stejnými přihlašovacími údaji přihlásit do mobilní aplikace.

Při prvním přihlášení může úvodní synchronizace chvilku trvat. První přihlášení do mobilní aplikace vyžaduje internetové připojení.

Po přihlášení již můžete pracovat s mobilní aplikací off-line. Aplikace se bude synchronizovat do chvíle vašeho odhlášení.

Odhlášení resetuje mobilní aplikaci, čímž vymaže data v mobilní aplikaci, i tak je ale můžete obnovit opětovným přihlášením do aplikace. Tento úkon doporučujeme pouze v případě závady mobilní aplikace.

3. Přihlášení prostřednictvím Google nebo Twitter: Přihlásit se můžete pomocí přihlašovacích údajů z Google nebo Twitter, stejně jako ve webové aplikaci.

Připomínáme, že pro přihlášení prostřednictvím Google nebo Twitter je nutné nejdříve propojit služby v rámci webové aplikace.

Po jejich propojení se můžete přihlašovat pouze uvedením názvu účtu. Váš účet se pak bude dále synchronizovat do chvíle odhlášení.


← Zpět

Feedback and Knowledge Base