Schválení časového záznamu

Představení

Funkce umožňující uživateli předem schválit své časové záznamy.

Může být využito k:

  • Schvalování časových záznamů zaměstnanců nebo členů týmu.
  • Kontrola práce týmu.
  • Kontrola upravených časových záznamů.

Budete-li upravovat již schválený časový záznam, bude třeba jej schválit znovu.


Obsah
  1. Aktivace funkce schvalování časových záznamů
  2. Schvalování časových záznamů
  3. Neschválení časového záznamu
  4. Tipy

1. Aktivace funkce schvalování časových záznamů:

Tato funkce je povolena jen pro majitele a správce účtu

A) V pravém horním rohu klikněte na "Nastavení".B) Klikněte na záložku “Nastavení TIME TRACKING”.


C. Vyberte záložku funkce.
D) V sekci timetracking změňte tlačítko "Vypnuto" na "Zapnuto".


2. Schvalování časových záznamů::

Tato funkce je povolena jen pro majitele a správce účtu:

A. Klikněte na "SPRÁVA" v hlavním menu a z rozbaleného menu zvolte "Projekty".


B. Ze seznamu projektů vyberte ten požadovaný.C. Klikněte na “Časové záznamy”.

D. Vyberte časové záznamy ke schválení.

Časové záznamy lze pro snadnější orientaci filtrovat.

E. Klikněte na tlačítko “Schválit” a zvolte “Schválit vybrané”.


3. Neschválení časového záznamu:

Tato funkce je povolena jen pro majitele a správce účtu:

A. Klikněte na "SPRÁVA" v hlavním menu a z rozbaleného menu zvolte "Projekty".


B. Ze seznamu projektů vyberte ten požadovaný.C. Klikněte na “Časové záznamy”.

D. Vyberte časové záznamy, které nemají být schváleny.

Časové záznamy lze pro snadnější orientaci filtrovat.

E. Klikněte na tlačítko “Schválit” a zvolte “Zrušit schválení”.

4. Tipy:

Jedná se o praktickou funkci, která může být použita pro různé účely.

  • Kontrola neplacené práce nastavením časových záznamů placených činností na schválené, snadno tak vytvoříte report.
  • Dohlížejte na denní práci zaměstnanců a členů týmu prostřednictvím schvalování časových záznamů.

Feedback and Knowledge Base