Propojení s kalendářem Google

Představení:

Propojte se s účtem Google. Poté se budete moci přihlásit prostřednictvím svého Google účtu a mít své záznamy z kalendáře Google v podnětech na časové ose, což výrazně zjednoduší měření času. Propojení je určeno jen ke čtení (v rámci primaERP nemůžete upravovat data v kalendáři Google) a svoje data uvidíte jen vy.

Protože vaše soukromí nebereme na lehkou váhu, toto spojení poskytuje jen základní data.

Navíc můžete propojení s účtem Google kdykoli zrušit.


Obsah
  1. Propojení s kalendářem Google
  2. Úprava propojení s kalendářem Google
  3. Odstranění propojení s kalendářem Google
  4. Obnovení propojení s kalendářem Google
Centrum podpory

1. Propojení kalendáře Google:

Chcete-li propojit kalendář Google s primaERP, postupujte následovně:

Krok 1: Připojení kalendáře Google

Krok 2: Nastavení primaERP

Krok 1: Připojení Google kalendáře - Pokud chcete propojit svůj Google účet s primaERP, postupujte následujícím způsobem:

A) Klikněte na ikonu svého avatara, která je umístěna v pravém horním rohu.


B) Vyberte "Můj profil".


C) Vyberte záložku "Bezpečnost".


D) Poté se zobrazí seznam externích služeb, které mohou být synchronizovány s primaERP TIME TRACKING.

E) V sekci Google klikněte na tlačítko "Připojit".

F) Objeví se vyskakovací okno vyžadující přístup do Google účtu. Přijměte to.

Protože Google zkracuje čas pro synchronizaci, doporučujeme mít v prohlížeči povolená vyskakovací okna. Tak vás bude moct primaERP automaticky propojit s účtem Google a vyhnete se běžným potížím.

G) Ihned po připojení se zobrazí název vašeho Google účtu.

 primaERP i Google podléhají svým vlastním podmínkám o zabezpečení osobních údajů.

Krok 2: Konfigurace primaERP - Tento krok vám umožní zobrazit záznamy z vašeho Google kalendáře do podnětů.

A) Klikněte na "Nastavení ", které se nachází v pravém horním rohu obrazovky.


B) Vyberte "Nastavení TIME TRACKING".


C) Vyberte záložku "Impulzy".D) V sekci Google Calendar zvolte "ZAPNUTO".

E) Zobrazí se tlačítko kalendář, klikněte na něj a vyberte kalendář pro synchronizaci.

Poté uvidíte svoje záznamy z Google kalendáře na časové ose.

2. Úprava spojení s kalendářem Google:

Protože podněty znázorňují retrospektivní informace, uvidíte záznamy jenom z dnešního a předchozího dne.

Ve výchozím nastavení se zobrazují záznamy předchozích dvou dnů, dají se však nastavit záznamy až ze 7 předchozích dnů. Abyste to upravili, postupujte následujícím způsobem:

A) Zvolte "Nastavení", které se nachází v pravém horním rohu obrazovky.


B) Vyberte "TIME TRACKING nastavení" v rozbalovacím menu.


C) Vyberte záložku "Impulzy".D) V sekci Google Calendar uvidíte "počet dnů zpětně". Klikněte na tlačítko a vyberte počet dnů, který se vám bude zobrazovat.

3. Odstranění propojení s kalendářem Google:

Propojení se vzdálenými službami může být kdykoli přerušeno.

A) Klikněte na ikonu svého avatara, která se nachází v pravém horním rohu.


B) Vyberte "Můj profil".


C) Vyberte sekci "Bezpečnost".


D) Poté uvidíte seznam vzdálených služeb, které mohou být synchronizovány s primaERP TIME TRACKING.

E) V sekci Google uvidíte tlačítko s názvem Google účtu, klikněte na něj.

  

F) Zvolte Odpojit

Všimněte si, že odpojení Vašeho Google Calendar nebude mít vliv na již vytvoření časové záznamy. To zajistí spolehlivost informací obsažených v primaERP.

Můžete také zakázat přístup k primaERP pomocí nastavení ve svém Google účtu -  https://security.google.com/settings/security

4. Obnovení propojení s kalendářem Google:

Řiďte se těmito pokyny v případě běžných potíží.

A) Klikněte na ikonu svého avatara, která se nachází v pravém horním rohu.


B) Vyberte "Můj profil".


C) Vyberte záložku "Bezpečnost".


 

D) Uvidíte seznam vzdálených služeb, které mohou být synchronizovány s primaERP TIME TRACKING.

E) V sekci Google uvidíte tlačítko s názvem Google účtu, klikněte na něj.

F) Vyberte Odpojit


Centrum podpory

Běžné potíže a jejich řešení:

Běžné potíže:

Po propojení Google účtu s primaERP, se mohou někteří uživatelé setkat s následujícími potížemi:

  • Nutnost znovupřipojení po přihlášení.
  • Spojení s Google kalendářem bylo náhle přerušeno.
  • Informace v panelu podnětů neodpovídají aktuálnímu zobrazení v Google kalendáři.
  • Zmizely podněty z Google kalendáře.

Běžné řešení:

Všechny zmíněné potíže mohou být odstraněny následujícími způsoby:

A) Povolit vyskakovací okna: Mějte na paměti, že v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, čas pro synchronizaci je omezen, proto by spojení mělo být čas od času obnoveno.

Povolením vyskakovacích oken dáte primaERP možnost automaticky aktualizovat připojení.

B) Zůstat přihlášeni v Google: Jakmile se odhlásíte ze svého účtu Google, který jste použili pro připojení k primaERP nebo přepnete na jiný účet Google, spojení mezi aplikacemi bude přerušeno.

Pokud máte několik Google účtů, doporučujeme předání účtu místo přepínání mezi účty.

Zpět

Feedback and Knowledge Base