Jak využít v primaERP / TIME TRACKING prvek „přínosnosti“?

Sledujte čas z pohledu přínosnosti namísto zúčtovatelnosti.

V primaERP / TIME TRACKING vyhodnocuje přínosnost využitého času s ohledem na parametry zadané v projektech, úkolech a činnostech.

Můžete tak například sledovat čas strávený na činnostech, které máte rádi, a jsou pro vás tedy přínosné v poměru k činnostem přinášejících vám uspokojení méně.

Dalším příkladem využití je korelace mezi investovaným časem a výsledným profitem. V takovém případě označte jako přínosné ty výnosné.

Feedback and Knowledge Base