Nastavení účtu

Představení:

Přístupné jen majiteli a správci účtu. Obsahuje výchozí nastavení primaERP / TIME TRACKING pro lokalitu hlavního sídla, jazyk firmy apod.


Obsah
  1. Struktura nastavení účtu
  2. Uživatelé
  3. Role
  4. Přístupy
  5. Upravit nastavení účtu

1. Struktura nastavení účtu:

Je rozdělena do 5 sekcí:

- Obecné: Zde najdete obecné informace o účtu.

Zde si také nastavíte adresu vašeho sídla a použitou měnu.

Majitel účtu může také v případě potřeby předat vlastnická práva k účtu jinému uživateli a změnit URL adresu.

Rovněž si zde můžete deaktivovat svůj účet. Tento proces v souladu s Podmínkami užití služby zabere 90 dní. Váš účet bude po uplynutí této doby smazán.

- Výchozí nastavení: V této sekci můžete určit výchozí nastavení jako například jazyk společnosti, jazyk pro e-mailovou komunikaci s uživateli, časové pásmo a formát času/data.

- Integrace: Zde můžete propojit Basecamp s primaERP. Více informací o propojení s Basecamp naleznete v příslušném článku.

- Licence: Zde najdete typ licence, kterou vlastníte, a možností jejího rozšíření.

- Záloha: V této sekci můžete exportovat data ze svého účtu, která můžete archivovat, či použít jiným způsobem.

Exportovaná data obsahují data ze všech vašich projektů, klientů, úkolů a činností, rovněž i všechny záznamy času, které jste vytvořili od doby založení účtu.

2. Uživatelé: Zde můžete najít seznam uživatelů, detailní informace o nich a přiřazené role.

3. Role: Zde najdete seznam rolí a kompetencí, které jsou zahrnuty do primaERP.

4. Přístupy: Můžete přiřadit uživatelům přístup k aplikaci primaERP a zobrazit typ licence.

5. Upravit nastavení účtu:

Je povoleno jen majiteli účtu.

A) Klikněte na "Nastavení" umístěné v pravém horním rohu obrazovky.


B) V rozbalovacím menu zvolte "Nastavení účtu".


C) Vstupte do sekce, kterou chcete upravovat.
Zpět

Feedback and Knowledge Base