Nastavení

Nastavení je rozděleno do dvou úrovní, dle míry oprávnění.

1. Uživatelské nastavení:  Základní úroveň, do které mají přístup všichni uživatelé. Zde si může kterýkoli uživatel přizspůsobit svůj profil, vybrat jazyk, kterým s vámi bude systém komunikovat, aktualizovat údaje o uživateli, údaje o lokalitě, zvolit si design a propojit s externími službami.

Více v sekci věnované uživatelskému nastavení.

2. Nastavení účtu: Nejvyšší úroveň, do které mají přístup jen majitel a správce účtu. Jsou zde k dispozici nastavení lokality hlavního sídla, jazyk firmy, atd.

Více se dozvíte v sekci nastavení účtu.


Majitel nebo správce účtu  Uživatelé 
Zpět

Feedback and Knowledge Base