Kalendář

Představení:

V denním nebo týdenním zobrazení vidíte časové záznamy. Poskytuje rychlý a ucelený přehled vašich výkonů.


Obsah
  1. Struktura kalendáře
  2. Práce s kalendářem

1. Struktura kalendáře:

Je rozdělena do tří sekcí:

A) Podněty

B) Kalendář

C) Stopky

2. Práce s kalendářem:

Vytvořené záznamy času se zobrazí v kalendáři.

A) Tvorba časových záznamů:

Časový záznam spustíte kliknutím na stopky nebo přetažením podnětu z panelu podnětů. Časový záznam se zapíše do kalendáře automaticky po zastavení stopek.

Záznam můžete spustit také kliknutím do kalendáře.

* Časový záznam lze vytvořit i v rámci podnětů.

B) Úprava časových záznamů:

Kurzorem myši můžete roztáhnout okénko zaznamenaného času a upravit tak jeho rozsah.

Klikněte na záznam a přesuňte jej jinam.

Záznam lze upravit také po dvojkliknutí na daný záznam.

* Záznam času můžete vytvořit i pomocí podnětů.

Zpět

Feedback and Knowledge Base