Nástěnka


Obsah
  1. Zobrazení nástěnky
  2. Univerzální tlačítko
  3. Statistiky

1. Zobrazení nástěnky:

Nástěnka nabízí 3 druhy zobrazení dat:

  • Kalendář: Zobrazí časové záznamy v kontextu celého týdne nebo dne. Usnadňuje rychlou orientaci mezi vašimi činnostmi.
  • Agenda: Umožňuje jedním kliknutím naplánovat aktivity na celý den.
  • Výkaz: Zobrazuje klasický pracovní výkaz.

Tyto ikonky jsou umístěné na levém panelu nástěnky, kde můžete jediným kliknutím přepínat mezi zobrazeními.

2. Univerzální tlačítko:

Je umístěné na nástěnce vpravo nahoře.

Použitím tohoto tlačítka můžete snadno vytvořit časové záznamy, projekty, úkoly nebo přidávat nové klienty.

3. Statistiky:

Tabulka statistik je umístěna na pravé straně nástěnky.

Zde je zobrazen rychlý přehled odpracovaných hodin v porovnání s předchozím týdnem.

Kliknete-li na statistiky, zobrazí se okno s detailnějšími informacemi.


Zpět

Feedback and Knowledge Base