Činnosti

Představení:

Každému časovému záznamu v účtu lze přiřadit různé příkazy a vlastnosti. Snadno se tak odliší přínosné činnosti od nepřínosných, včetně přiřazení rozdílných cen k fakturaci. Činnosti vám také pomohou systematizovat vaše podnikání a získat přehled.

Díky přiřazení hodinové sazby k jednotlivým činnostem a následně i k projektům, si můžete kdykoli vypočítat svůj příjem a generovat reporty, rozvrhy, dodací listy. Díky tomu se rychle zbavíte složitého papírování.

Další využití činností je:

 • Vyhodnotit účinnost a náklady na efektivní práci.
 • Oceňte svou práci a generujte reporty k fakturaci.
 • Zlepšete své pracovní návyky.

Obsah
 1. Tvorba činnosti
 2. Okno vytváření činností
 3. Charakteristika přínosnosti
 4. Úprava činnosti
 5. Rozdíl mezi smazat a deaktivovat

1. Tvorba činnosti:

Novou činnost lze vytvořit následujícími způsoby:

Metoda 1: V nastavení činností

 • Klikněte na „SPRAVOVAT“ na horním panelu a v rozbaleném menu zvolte Činnosti.
 • Zobrazí se seznam vytvořených činností.
 • Klikněte na tlačítko „+ ČINNOST
 • Uložte změny kliknutím na tlačítko ULOŽIT.


Method 2: Během tvorby a editace časových záznamů.

V okně pro vytváření a editaci záznamu jednoduše klikněte na „Přidat řadu“ v řádku činnost.

Poté můžete přiřadit i hodnotu práce. Je možné ji upravit i později.2. Okno vytváření činností:

Název*: Název činnosti.

Cena: Přiřaďte činnosti hodinovou sazbu.

Přínosný: Stanovte přínosnost.

V základním nastavení je políčko zaškrtnuté.* Povinné pole.

3. Charakteristika přínosnosti:

Parametr vyjadřující, zda je činnost pro vás přínosná.

Je-li zaškrtnutá, ovlivní přínosnost daného záznamu

Pokud naopak zaškrtnutá není, bude daný časový záznam automaticky považován za nepřínosný.

4. Úprava činnosti:

 • Klikněte na „SPRAVOVAT“ na horním panelu a v rozbaleném menu zvolte činnosti.

 • Zobrazí se seznam vytvořených činností.

 • Klikněte na aktivitu, kterou chcete upravit.

 • Objeví se okno upravit typ činnosti, kde můžete udělat vámi požadované změny.

 • Pro uchování změn klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.Volba „AKTIVNÍ“ určuje, zda je činnost použitelná.

Je-li zaškrtnutá, může být daná činnost přiřazena k časovému záznamu.

Změny v činnosti neovlivní již vytvořené časové záznamy, jen ty budoucí. Tím je zajištěna relevance výstupů z primaERP / TIME TRACKING.

5. Rozdíl mezi smazat a deaktivovat:

Smazat:Odstraní činnost ze systému, ale časové záznamy zůstanou i tak netknuté.

Deaktivovat: Činnost se považuje za neaktivní a nelze přiřadit novým časovým záznamům, ale nijak neovlivní již vytvořené.

Zpět

Feedback and Knowledge Base