Úkoly

Představení

Úkoly jsou specifickou součástí projektů, zahrnujících řadu činností nutných k dosažení vašich cílů.


Obsah
 1. Důležitost úkolů
 2. Vytvoření úkolu
 3. Okno vytvoření úkolu
 4. Přínosnost
 5. Úprava úkolů
 6. Rozdíl mezi smazat a hotovo
 7. Delegování úkolu

1. Důležitost úkolů

Díky úkolům máte podrobný přehled o činnostech, které je třeba udělat k úspěšnému zakončení projektu.

2. Vytvoření úkolu

Nový úkol můžete vytvořit následujícími způsoby.

Metoda 1: Ve správě projektů:

 • Klikněte na „SPRAVOVAT“ v horní nabídce a z rozbaleného menu zvolte „Projekty“.

 • Zobrazí se seznam všech projektů.

 • Vyberte požadovaný projekt.

 • Zvolte úkoly.
 • Klikněte na tlačítko „+ÚKOL“.

 • Objeví se okno k vytvoření úkolu, kde vyplníte potřebné informace.

 • Klikněte na „ULOŽIT“.
Metoda 2:Pomocí univerzálního tlačítka:

 • Stiskněte rozbalovací šipku napravo od tlačítka „ZADAT ČAS“ a poté „Přidat úkol“.

 • Otevře se okno k vytvoření úkolu, kde vyplníte potřebné informace.

 • Klikněte na “ULOŽIT“.


3. Okno vytvoření úkolu:

Název*: Název úkolu.

Projekt: Přiřadí úkol k projektu.

Kód: Označte své úkoly kódem.

Majitel: Delegujte úkoly účastníkům projektu.

Poznámka: Krátká anotace pro přehlednost.

Přínosné: Standardně zaškrtnuté.

Plán: Zadejte, kolik času hodláte věnovat splnění úkolu.

Rozpočet: Přidejte k úkolu plánovaný rozočet. Všimněge si, že tato možnost je dostupná jen u fakturovatelných projektů.


* Povinné pole.

4. Přínosnost

Uvidíte procentuální podíl času stráveného na přínosných a nepřínosných projektech. Standardně je pole zaškrtnuté.

Je-li atribut zaškrtnutý, můžete snadno měřit přínosně strávený čas.

Pokud naopak zaškrtnutý není, bude všechen čas daného projektu považován za nepřínosný.

5. Úprava úkolů • Klikněte na „SPRAVOVAT“ v horní nabídce a z rozbaleného menu zvolte „Projekty“.

 • Zobrazí se seznam všech projektů.

 • Vyberte požadovaný projekt a úkol.

 • Vstoupíte do sekce s podrobnostmi daného projektu.

 • Klikněte na „Úkoly“.

 • Zadejte požadované změny a klikněte na „ULOŽIT“.


Volba „Hotovo“

Volba "Hotovo" v okně "Upravit úkol" symbolizuje, že daný je úkol hotový.

Není-li zaškrtnutá, zobrazuje se úkol v panelu podnětů. Snadno tak můžete vytvářet časové záznamy tohoto úkolu.

Doporučujeme volbu zaškrtnout, jakmile dokončíte úkol.

 * Úkoly můžete upravovat také pomocí podnětů.

6. Rozdíl mezi smazat a hotovo

Smazat: Odstraní úkol ze systému, ale časový záznam zůstane zachován.

Doporučujeme používat jen u chybně vytvořených úkolů.

Hotovo: Úkol je tímto považován za hotový. Už se vám nebude nabízet v panelu podnětů, tudíž v něm nelze vytvářet záznamy času, ale nepřijdete o žádné informace.

Nijak neovlivní již naměřený čas, ani další data a může být kdykoli odškrtnuto.

 

7. Delegování úkolu
V primaERP jsou veřejné a delegované úkoly. Veřejné úkoly jsou viditelné pro všechny členy týmu.

Můžete delegovat úkol takovým způsobem, že k němu při vytvoření nebo úpravě úkolu přiřadíte jednoho z členu týmu.


Abyste se nemuseli při zaznamenávání času zdržovat, nejdříve uvidíte úkoly vám přiřazené a potom úkoly veřejné.

Všimněte si, že můžete vidět a zaznamenávat čas i na úkolech, které jsou přiřazeny někomu jinému. Pokud chcete zobrazit všechny úkoly v rámci projektu, stiskněte ikonu oka, která se nachází vedle pole "Úkol".

Zpět

Feedback and Knowledge Base