Projekty

Představení:

Základní členící jednotkou pro záznam času v primaERP TIME TRACKING jsou projekty.

Lze je přiřadit jednotlivým klientům a rozčlenit je do úkolů.

Projekty mohou být:

 • Činnosti placené klienty.
 • Interní projekty.
 • Nepracovní činnosti (sport, cesta do práce apod.)

Budete moct vyhodnotit, kolik času věnujete svým projektům a naplánovat rozpočet. Jakmile začnete měřit svůj čas, budete mít možnost jednoduše porovnat svoje předpoklady se skutečností. Díky tomu zvýšíte svou efektivitu a zpřesníte kalkulace.


Obsah
 1. Tvorba nových projektů
 2. Popis okna vytváření projektů
  1. Soukromé projekty
  2. Fakturovatelnost
  3. Přínosnost
  4. Projektový plán
  5. Projektový rozpočet
 3. Úprava projektu
 4. Rozdíl mezi smazat a deaktivovat

1. Tvorba nových projektů

Nové projekty vytvoříte následujícími způsoby:

Metоda 1:

 • Klikněte na "SPRAVOVAT" v horní nabídce a z rozbaleného menu zvolne "Projekty".
 • Zobrazí se seznam všech projektů.
 • Klikněte na tlačítko "+PROJEKT".
 • Zobrazí se okno Vytvořit projekt, kde vyplníte potřebná data.
 • Klikněte na "ULOŽIT".


Metoda 2:

Nové projekty můžete vytvořit i na nástěnce:

 • Vpravo u univerzálního tlačítka „ZADAT ČAS“ klikněte na rozbalovací šipku.
 • Vyberte „Vytvořit projekt“.
 • Zobrazí se okno Vytvořit projekt, kde vyplníte potřebná data.
 • Klikněte na „ULOŽIT“.


2. Popis okna vytváření projektů

Název*: Zvolte název projektu. 

Zákazník: Přiřadí projekt klientovi. Pokud se jedná o soukromý projekt, tento údaj není potřeba uvádět.

Člen: Umožňuje vám zvolit členy projektu.

Barva: Označte projekt barvou, se kterou se vám bude zobrazovat na nástěnce.

Soukromý: Projekt se stane přístupný jen majiteli projektu a nezobrazí se v seznamu týmových projektů ani v týmových reportech.

K čemu je soukromý projekt dobrý?

Přínosný: Umožňuje přiřadit k projektům atribut přínosnosti, což vám umožní znázornit poměr přínosného času věnovaného projektu za určitý časový úsek (den, týden, měsíc, rok nebo vlastní) v reportech.

K čemu je dobrý atribut přínosnosti?

Fakturovatelný: Umožní přiřadit časovým záznamům cenu a to buď manuálně, nebo prostřednictvím činností.

Standardně je zaškrtnuté.

K čemu je fakturovatelnost dobrá?

Plán: Umožňuje odhadnout dobu potřebnou na provedení projektu.

K čemu je dobrý projektový plán?

Rozpočet: Umožňuje odhadnout příjmy plynoucí z projektu.

K čemu je dobrý projektový rozpočet?

Poznámka: Stručné informace o projektu.


 

* Povinné pole.

  A. Soukromé projekty

  Soukromé projekty jsou přístupné pouze jejich majiteli a nefigurují ani v týmových reportech. Ideální pro sledování soukromých aktivit.

  Chcete-li vytvořit soukromý projekt, jednoduše při tvorbě či úpravě projektu zatrhněte kolonku „SOUKROMÝ“.

  B. Fakturovatelnost:

  Zaškrtnutím projketu jako fakturovatelného, získáte možnost přiřadit mu cenu za čas. V případě, že pole nebude zaškrtnuté, záznamy času vytvořené pro určitý projekt budou považovány za nefakturovatelné.

  C. Přínosnost:

  Uvidíte procentuální podíl času stráveného na přínosných a nepřínosných projektech. Standardně je pole zaškrtnuté.

  Pokud označíte projekt za přínosný, budete moct v rámci tohoto projektu vytvářet přínosné a nepřínosné úkoly. Pokud označíte projekt, úkol nebo činnost za přínosný, můžete potom  podle časových záznamů hodnotit i počet přínosných hodin, které byly investovány do projektu. Pokud však něco z toho označíte za nepřínosné, celý záznam času bude považován za nepřínosný.

  Naopak, pokud jste úkol označili za nepřínosný, automaticky budou za nepřínosné považovány i časové záznamy vztahující se k projektu.

  D. Projektový plán:

  Díky stanovení projektového plánu budete mít prostřednictvím srovnání odhadovaného času s časem reálným lepší přehled o projektu.

  V seznamu projektu uvidíte naplánovaný čas na pravé straně a skutečný čas na straně levé. Podržením myši na plánovaném času se zobrazí poměr skutečného času ve srovnání s časem naplánovaným.

  Pokud čas věnovaný projektu překročí odhadovaný čas, primaERP ho zvýrazní červenou barvou. Tímto způsobem můžete vyhodnocovat proces plánování svého času v zájmu jeho zlepšování.

  E. Projektový rozpočet:

  Odhad příjmů plynoucích z projektu v porovnání se skutečnými příjmy vám umožní odhalit, nakolik je projekt opravdu výdělečný.

  V seznamu projketů uvidíte na pravé straně předpokládaný rozpočet a na straně levé skutečně vydělané peníze. Podržením myši nad předpokládaným rozpočtem se zobrazí poměr skutečných příjmů ve srovnání s odhadovanými příjmy.

  Pokud reálné příjmy z projektu nedosáhnou odhadované částky, primaERP je zvýrazní červeně. Tímto způsobem můžete vyhodnocovat svoje projekty z hlediska příjmu a zlepšovat svůj odhad pro další projekty.

3. Úprava projektu

 • Klikněte na „SPRAVOVAT“ v horní nabídce a z rozbaleného menu zvolte „Projekty“.

 • Zobrazí se seznam všech projektů.

 • Vyberte požadovaný projekt.

 • Vstoupíte do sekce s podrobnostmi daného projektu.

 • Klikněte na tlačítko „UPRAVIT

 • Zadejte požadované změny a klikněte na „ULOŽIT“.* Projekty lze upravovat i v rámci podnětů.

Volba aktivní

Sleduje, zda byl projekt dokončen či se na něm stále pracuje.

Pokud je zaškrtnutá, projekt se zobrazuje v seznamu na panelu podnětů, což vám umožní sledovat čas a vytvářet časové záznamy pro daný projekt.

Jakmile projekt dokončíte, doporučujeme volbu odznačit.

4. Rozdíl mezi smazat a deaktivovat

Smazat: Odstraní projekt se všemi jeho informacemi a záznamy.

Deaktivovat: Projekt se považuje za dokončený. Jednoduše tedy nebude viditelný v panelu podnětů, tudíž nelze pořizovat časový záznam daného projektu, ale nepřijdete o informace.

V případě, že chcete posoudit celý projekt, zobrazíte ho v seznamu neaktivních projektů.

Zpět

Feedback and Knowledge Base