Propojení s Basecamp

Představení:

Díky propojení účtu Basecamp s primaERP / TIME TRACKING jsou vaše Basecamp projekty a úkoly automaticky synchronizovány, čož vám umožní měřit čas pohodlně v jedné aplikaci.

Můžete nastavit čas denní synchronizace primaERP s aplikací Basecamp.

Mějte na paměti, že data přenesená z Basecamp není možné v primaERP / TIME TRACKING upravovat.

Pracujete-li v týmu, bude propojení primaERP s Basecamp umožněno pouze majiteli účtu. Tím dojde k automatickému propojení projektů Basecamp každého člena což jim umožní sledovat svůj čas a v případě potřeby synchronizovat data.

Synchronizace dat mezi aplikacemi je založena na emailové adrese každého uživatele primaERP. To znamená, že Basecamp přiřadí na základě emailové adresy z primaERP své vlastní uživatele. Jakmile je nalezena shoda, začne Basecamp zaznamenávat sledovaný čas, v rámci daného uživatele, v ostatních případech zůstane čas uchován pod uživatelským jménem použitým během propojení primaERP s Basecamp.


Obsah
  1. Propojení s účtem Basecamp
  2. Okno připojit k Basecamp
  3. Úprava propojení s Basecamp
  4. Synchronizace časových záznamů s účtem Basecamp
  5. Odpojení od účtu Basecamp
Centrum pomoci

1. Propojení s účtem Basecamp::


Tato funkce je přístupná jen majiteli účtu, nikoli dalším uživatelům.

A) Klikněte na "Nastavení", které se nachází v pravém horním rohu.B) Z rozbaleného menu vyberte "Nastavení účtu".


C) Vyberte záložku Integrace


D) Zobrazí se seznam služeb propojitelných s primaERP / TIME TRACKING.

E) V sekci Basecamp klikněte na tlačítko „PŘIPOJIT“.

F) Otevře se okno propojení s Basecamp, kde jen vyplníte potřebné údaje.

G) Klikněte na uložit.

2. Okno připojit k Basecamp:

ID účtu: Jméno vašeho účtu v Basecamp.

Přihlašovací jméno: Vaše přihlašovací jméno do Basecamp.

Heslo: Heslo do Basecamp.

Čas synchronizace: Čas, kdy se aplikace synchronizuje s primaERP.3. Úprava propojení s Basecamp:

Úprava je povolena pouze pro majitele účtu, ostatním uživatelům to umožněno není.

A) V pravém horním rohu klikněte na svého avatara.


B) V rozbaleném menu vyberte „Nastavení účtu“.

C) Vyberte záložku Integrace.


D) Zobrazí se seznam služeb propojitelných s primaERP / TIME TRACKING.

E) V sekci Basecamp klikněte na tlačítko s názvem účtu Basecamp.

F) Zvolte „změnit nastavení“ a otevře se okno připojení k Basecamp, kde lze upravit parametry.

F) Nezapomeňte uložit změny kliknutím na tlaítko „Uložit“.4. Synchronizace časových záznamů s účtem Basecamp:

Čas pravidelné synchronizace primaERP se záznamy v Basecamp, lze nastavit v průběhu nastavení propojení, nebo později, změnou nastavení připojení.

Chcete-li synchronizovat časové záznamy manuálně, pokračujte následovně:


A) V pravém horním rohu klikněte na svého avatara.


B) V rozbaleném menu vyberte „Nastavení účtu“.

C) Vyberte záložku Integrace. 


D) Zobrazí se seznam externích služeb propojitelných s primaERP TIME TRACKING.

E) V sekci Basecamp klikněte na tlačítko s názvem účtu Basecamp

F) Z rozbaleného menu vyberte možnost „Synchronizovat nyní“.G) V dolní části kolonky Basecamp uvidíte, zda byla poslední synchronizace úspěšná a kdy proběhla.

Varianty zpráv o synchronizaci:

  • Právě probíhá.
  • Dosud nespuštěno.
  • Synchronizace proběhla {date and time}.
  • Nastala chyba {date and time}.

5. Odpojení účtu Basecamp:


A) V pravém horním rohu klikněte na "Nastavení".B) Z rozbaleného menu vyberte "Nastavení účtu".


C) Vyberte záložku Integrace. 


D) Zobrazí se seznam externích služeb propojitelných s primaERP TIME TRACKING.

E) V sekci Basecamp klikněte na tlačítko s názvem účtu Basecamp

F) Zvolte možnost „Odpojit“.
Centrum pomoci

Pracujete-li v týmu, bude propojení primaERP s Basecamp umožněno pouze majiteli účtu. Tím dojde k automatickému propojení projektů Basecamp každého člena což jim umožní sledovat svůj čas a v případě potřeby synchronizovat data.

Synchronizace dat mezi aplikacemi je založena na emailové adrese každého uživatele primaERP. To znamená, že Basecamp přiřadí na základě emailové adresy z primaERP své vlastní uživatele. Jakmile je nalezena shoda, začne Basecamp zaznamenávat sledovaný čas, v rámci daného uživatele, v ostatních případech zůstane čas uchován pod uživatelským jménem použitým během propojení primaERP s Basecamp.

 Zpět

Feedback and Knowledge Base