Vytvořte tým v primaERP!

Vytvořte tým v primaERP!


Tento článek je určen pro vlastníky a administrátory účtů 

Obsah:

 • Pozvěte kolegy do primaERP účtu
 • Nastavte přístupy uživatelů do modulů
 • Nastavte uživatelské role
 • Týmová práce v primaERP
 • Připravte primaERP Attendance pro potřeby vašeho týmu
 • Pozvěte kolegy do primaERP účtu

  Můžete je jednoduše pozvat v Nastavení vašeho účtu (ikona ozubeného kola v pravém horním rohu) pod volbou Uživatelé. 


  Klikněte na tlačítko " Přidat uživatele" zadejte jejich e-mail a jméno a stiskněte odeslat. Po přijetí pozvánky noví uživatelé zvolí své heslo a mohou začít pracovat.

  ↑ Nahoru na stránce


  Nastavte přístupy uživatelů do modulů

  primaERP se skládá ze třech modulů: 

  primaERP Time Tracking - chytré zaznamenávání času pro jednotlivce i týmy. Můžete sledovat, kolik času strávíte prací pro jednolivé klienty, na různých projektech a úkolech.

  primaERP Attendance - jednoduchý docházkový systém pro zaznamenávání pracovního času a přestávek

  primaERP Billing - správa a editace hodinových sazeb a vyúčtování vaší práce

  Můžete se rozhodnout, kterému uživateli přidělíte přístup do kterého modulu. Klikněte na Nastavení  (ikona ozubeného kola) > Přístupy  a zaškrtněte čtverečky u požadovaných modulů.

  Pokud vám dojdou volné licence, můžete kdykoliv objednat další kliknutím na nákupní košík.   ↑ Nahoru na stránce

  Nastavte uživatelské role

  Představení:

  Tato funkce vám umožní definovat různé role v účtu primaERP. Podle výchozího nastavení je osoba, která založila účet, majitelem účtu a má právo přidělovat práva dalším účastníkům týmu.
  Určité kompetence souvisí s přidělenými rolemi, které se dají nastavit v nastavení aplikace. Stupeň kompetencí umožňuje přístup k důležitým funkcím jakojsou například zákazníci, projekty, ceny apod.

  Jak mohu přidělit roli uživateli:
  Tato funkce je přístupna jen majiteli nebo správci účtu.

  Klikněte na Nastavení  (ikona ozubeného kola) Uživatelé >  Vyberte uživatele, kterému chcete přidělit roli > Přidělené role >  Označte role, které chcete přidělit uživateli.

  Pozor, v přehledu uvidíte jen role související s moduly, kam má uživatel přístup. Pokud vám nějaká role chybí, povolte uživateli nejprve přístup do příslušného modulu, viz předchozí téma Nastavte přístupy uživatelů do modulů .

  Role v primaERP:

  • Majitel účtu - Majitel účtu má kontrolu nad celým účtem: může spravovat projekty, zákazníky, činnosti a nastavení účtu, rovněž rozhoduje o aktivaci nebo deaktivaci účtu a může předat vlastnické právo účtu jiné osobě.

  • Správce účtu - Správce má základní kontrolu nad účtem: může spravovat projekty, zákazníky, činnosti a nastavení účtu. Rovněž může deaktivovat / vymazat uživatele, včetně sebe. Může si prohlížet časové záznamy všech členů týmu.

  • Správce projektů Time Tracking - Uživatel s nastaveným právem správce projektů může vytvářet nové projekty a spravovat je. Může zvát nové členy a upravovat všechny záznamy času v rámci projektu.

  • Pokročilý uživatel Time Tracking - Uživatel s touto rolí může prohlížet všechny ceny v aplikaci a také nastavit, upravit nebo vymazat ceny u vlastních časových záznamů.

  • Uživatel Time Tracking - Toto je výchozí role, která je přidělena každému uživateli modulu Time Tracking. Může vytvářet, upravovat nebo mazat vlastní časové záznamy.

  • Uživatel Billing - Uživatel s touto rolí má základní práva v modulu Billing. Může vytvářet, upravovat nebo mazat hodinové sazby nebo účty, které jsou založeny na záznamech z modulu Time Tracking.

  • Uživatel Attendance - Toto je výchozí role, která je přidělena všem uživatelům modulu Attendance. Uživatel může zadávat čas příchodu a odchodu, zaznamenávat přestávky, nebo si prohlížet svoje výkazy, aby je mohl zkontrolovat, vytisknout, nebo je odeslat ke schválení vedoucímu. Uživatel s touto rolí může jenom zastavovat stopky, nikoli upravovat svoje záznamy.

  • Pokročilý uživatel Attendance - Uživatel s touto rolí může zaznamenávat pracovní čas a upravovat svoje časové záznamy ve výkazu práce.

  • Správce Attendance - Uživatel má všechna oprávnění jako předchozí uživatelé, navíc si může prohlížet výkazy všech uživatelů, kteří mají přístup do modulu Attendance. Rovněž má přístup do nastavení Attendance, kde může spravovat projekt a činnosti, které slouží pro zaznamenávání docházky.
  Další podrobnosti se dočtete ve článku Jak nastavit uživatelské role?

  Týmová práce v primaERP


  Chcete se dozvědět více o Správě členů projektů nebo o rozdílu mezi Mazáním a deaktivací uživatelů

  Přejděte na článek o týmové práci. 

  ↑ Nahoru na stránce

  Připravte primaERP Attendance pro potřeby vašeho týmu


  Chcete vědět,  jak nastavit primaERP Attendance na míru vašemu týmu? Jak definovat, které aktovoty se budou započítávat do práce a které do přestávek? 

  Feedback and Knowledge Base