Jak přepínat mezi moduly

Jak přepínat mezi moduly?


Pokud chcete přepínat mezi moduly Time Tracking, Billing a Attendance, 

1. Klikněte na symbol menu (tři vodorovné čáry) vlevo nahoře. 


2. Vyberte modul, který chcete používat. Pokud potřebný modul chybí, kontaktue svého administrátora, aby Vám k němu dal přístup. 
Feedback and Knowledge Base